Articole recente
Arhive
Categorii
 

Despre noi

MISIUNEA ŞCOLII

Școala noastră își propune să realizeze o educație de calitate care să se bazeze pe asigurarea accesul egal și sporit la educație al tuturor copiilor printr-un parteneriat autentic cu familia – oferă tinerilor din zona Porumbești, indiferent de sex vârstă, etnie sau religie, din toate grupurile sociale servicii de calitate in cadrul educației incluzive, promovând principii care urmăresc dezvoltarea  profundă a cunoștințelor calităților și aptitudinilor, cultivarea  sensibilității sociale si a respectului față de sine si față de comunitatea din care fac parte, de asemenea creșterea procentului de absolvire a clasei a VIII-a, și să ducă mai departe tradiția, prestigiul și performanța școlii, îmbogățind și perfecționând an de an imaginea acesteia.